بازاریابی خدمات درمانی

  1. صفحه اصلی
  2. بازاریابی خدمات درمانی
final1

ویژگی های خاص خدمات درمانی

خدمات درمانی همچون کالاها از ویژگی هایی برخوردارند که در مبادله و داد و ستد آنها تاثیرگذار هستند. با اینکه بین خدمات و کالاها شباهت هایی وجود دارند اما بی شک تفاوت هایی چشمگیری نیز با هم دارند و همین تمایز بین کالا و خدمت است که باعث می گردند توسعه کسب و کارهای خدمات درمانی با سختی های زیادی همراه باشد، یکی از این تفاوت های مهم ویژگی نامحسوس بودن خدمات درمانی می باشد.
نامحسوس بودن خدمات درمانی نامحسوس بودن یعنی اینکه خدمات را نمی توان به صورت مستقیم با حواس پنجگانه لمس کرد یعنی مانند کالا قابل لمس کردن، دیدن، بوییدن و … نمی باشد در نتیجه برای خرید خدمات درمانی به ویژه در خریدهای اولیه مشتری از شما، همواره ابهام، نگرانی و عدم اعتماد وجود دارد. این ابهام بین خریدار خدمت و فروشنده آن معمولا وجود دارد یعنی مشتری در حالی که به دلیل نامحسوس بودن خدمات درمانی از دریافت صحیح آن مطمین نیست، عرضه کننده خدمات درمانی نیز در همین ابهام البته در نوع معرفی خدمات خود دچار سردرگمی می باشد چرا که نمی تواند به خوبی تمام ویژگی های منحصر به فرد خدمات خود را به مشتری عرضه کند.

علت نامحسوس بودن خدمات درمانی

خدمات از اجزای فیزیکی تشکیل نشده اند در نتیجه دارای حجم و بعد نمی باشند که به صورت مستقیم توسط مشتری درک گردند. البته این ویژگی بخشی از ماهیت خدمات است که توسط مرکز خدمات درمانی ارایه می گردد را در بر میگیرد، حال در بازاریابی خدمات درمانی  (مارکتینگ خدمات درمانی)با فرایندهایی نظیر فضای فیزیکی مناسب، تجهیزات و امکانات به روز و … این خدمات را قابل روئیت برای مشتریان می کنیم.در بازاریابی خدمات درمانی، یکی دیگر از تکنیک هایی که برای محسوس کردن خدمات برای مشتری استفاده می کنیم ایجاد مزیت های احساسی مانند: آرامش، ایجاد رضایتمندی، احساس اعتماد و امنیت مالی و… می باشد این مفاهیم با اینکه به صورت مستقیم با اجزای فیزیکی در ارتباط نیستند اما به ایجاد تصویر ذهنی بسیار مناسب از ارایه خدمات درمانی به مشتری می پردازند.
در نگاه اول به نظر می رسد که تمام مراکز خدمات درمانی در کشور یک سرویس مشخصی را به افراد ارایه می نمایند این موضوع در اصل عام بودن خدمات درمانی را نشان می دهد در حالی که ما با استفاده از تکنیک های مناسب در حیطه بازاریابی خدمات درمانی با نشان دادن تمایزها در نوع ارایه خدمات به مشتری می توانیم از یک موضوع عام به یک تمایز خاص دست یابیم، که در نتیجه در محسوس کردن خدمات آن مرکز بسیار کمک می کند. فراموش نکنیم در بسیاری از موارد مشتریان مراکز خدمات درمانی
 فقط با یک تجربه شخصی می توانند درباره یک خدمت اظهار نظر کنند مثلا تا پزشک جراح، دست به تیغ نگردد و بیمار به هوش نیاید نمی توان نوع و سطح ارایه این خدمت را مورد ارزیابی دقیق قرار داد.
آواتار

مدیر سایت

نویسنده از:  ۱۳۹۶-۰۶-۰۳