آرشیو

  1. صفحه اصلی
  2. روانشناسی
%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c

نظریه هویت اجتماعیبزرگترین کمک هنری تاجفل به روانشناسی، تئوری هویت اجتماعی بود.هویت اجتماعی یک حس فرد است که بر اساس عضویت گروهشان است.تاجفل (۱۹۷۹) پیشنهاد کرد که گروه ها (به عنوان مثال طبقه اجتماعی، خانوا...

بیشتر بخوانید»
%db%b4-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82

 ۴ اصول مذاکره موفقاگر شما متوقف و در مورد مذاکره  فکر می کنید، ما همه عمر حرفه ای و شخصی ما را صرف مذاکره و مدیریت اختلاف می کنیم مطالعات نشان داده اند که مهارت های مذاکره یکی از مهم ترین عوام...

بیشتر بخوانید»
%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7-%d9%87%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%8f%d8%b1%d9%88%d9%86%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d8%9f

شما درون‌گرا هستید یا بُرون‌گرا؟ اگر فردی هستید که در جمع بودن، مهمانی رفتن و داشتن تعامل با دیگران به شما انرژی می‌‌دهد، پس بُرون‌گرا هستید و اگر فردی تودار و کم‌حرف هستید که خلوت خود را به همه چیز ترجیح می‌دهد، باید...

بیشتر بخوانید»
%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1

مهمترین عوامل روان‌شناسی محیط کاروقتی شغل خود را دوست نداشته باشید، هر کپه‌ی خاک به‌نظر یک کوه می‌آید. دشوار است بتوانید هر مشکلی را بدون زحمت و تلاش و فقط با نق‌زدن حل‌کنید. شادبودن موجب می‌شود که به مشکلا...

بیشتر بخوانید»